24.05.2015 (niedziela)

1. Góra Kalwaria 

(godz. 9.00 - 10.45)

STREFA ŚPIEWÓW I STROJU

2. Nadbrzeże gm. Karczew 

(godz. 11.15 - 13.15)

STREFA SMAKU I PRZYSŁÓW

3. Gassy gm. Konstancin-Jesiorna 

(godz. 13.45 - 14.30)

STREFA SACRUM I NAUKI

4. Ciszyca gm. Konstancin-Jeziorna 

(godz. 15.00 - 17.00)

STREFA TAŃCA I ZWYCZAJÓW

5. Miedzeszyn - Wieś (Łużyce) gm. Wawer

(godz. 18.30 - 20.00)

STREFA OBRZĘDÓW

 

25.05.2015 (Poniedziałek)

Wilanów

(godz. 17.00 - 22) 

Biesiada wilanowska, ul. Ptysiowa 3

Wspólne śpiewanie

 

Idea.

Święto  Zesłania Ducha Świętego, zwane popularnie "Zielonymi Świątkami",  to jedno z najważniejszych świąt o charakterze liturgicznym ale też uroczystość głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji ludowej, z którą wiążą się ciekawe obrządki lokalne. Jest więc świętem o wyjątkowym oddziaływaniu na  regionalną identyfikację społeczną.   W tradycji kultur nadrzecznych Zielone Świątki obchodzono na wodzie, podniośle, rodzinnie, społecznie   - jako znak przymierza z naturą i Bogiem, jako radosne oczekiwanie na zbliżające się lato, jako wróżbę udanych plonów.  Sąsiedzi  z miejscowości wzdłuż rzek odwiedzali się,  razem płynęli przyozdobionymi zielenią łodziami. Lokalne wspólne obrzędy i tradycje  łączyły i zbliżały społeczności regionów.  W ich życiu wypełniały zarówno sferę "sacrum" - poprzez swój religijny  charakter, jak również "profanum"  - zapewniając wspólną zabawę i kontakty. Może dzięki temu tradycja społecznościowych obchodów Zielonych Świątek przetrwała próbę czasu i zniszczenia, a dziś odradza się z nową siłą - najprawdopodobniej wypełniając rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne.

W tym roku, z inicjatywy Fundacji Szerokie Wody, przy zaangażowanej pomocy środowisk wiślanych,  po raz pierwszy od wielu lat  Zielone Świątki były obchodzone wspólnie przez prawo- i lewobrzeżnych Łurzycaków. 8 czerwca 2014 na sześciu łodziach - w tym dwóch dużych galarach krakowskich (obecnie największych tradycyjnych jednostkach na Wiśle) -  z Gassów do Nadbrzeża popłynęło barwnym szykiem łącznie 96 osób, w tym ubrane w reprezentacyjne stroje zespoły ludowe "Łurzycanki", "Kalwarki", rodziny z dziećmi, przyjaciele tradycji łurzyckiej,  zaproszeni goście.  Drewniane łodzie wiślane ozdobiono tatarakiem,  gałązkami brzozy i kwiatami. Nie brakowało muzyki, śpiewu i  radości. Malowniczą paradę łodzi z brzegów oglądali miejscowi, ale też zaskoczeni i zafascynowani niecodziennym  widokiem turyści i rowerzyści- zwabieni w okolice piękną, weekendową pogodą. Uroczysta msza polowa, występy na scenie, spotkania mieszkańców Gassów i Nadbrzeża wypełniły treść święta ludowego jakie odbyło się u celu. Pozostały dobre wspomnienia i silne przekonanie wszystkich uczestników, że "Zielone Świątki na Urzeczu" otworzyły nowy rozdział w budowie identyfikacji naszego regionu i w normalnej, wieloletniej współpracy naszych gmin położonych wzdłuż Wisły. 

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to na stałe wpisze się w kulturalny krajobraz Urzecza, przywróci tradycję podróży sąsiedzkich po Wiśle - tego najbardziej naturalnego i malowniczego sposobu komunikacji społecznościowej, wzmocni identyfikację naszych środowisk i zintegruje region. Od zarania bowiem Wisła nie dzieliła, ale była osią regionu Urzecza- była medium transportowym, ale  też nośnikiem kultury łurzyckiej -  to ważne przesłanie chcielibyśmy przekazać również najmłodszym mieszkańcom naszych gmin. Wierzymy też, że dla sąsiadujących i współdziałających  gmin "Zielone Świątki na Urzeczu" będą ważnym elementem promocji  i dobrą wizytówką, elementem wzmocnienia  naszej regionalnej tożsamości.  Co ważne, naszym świętem - opartym w całości o tradycję i walory naturalne naszego regionu-  jesteśmy w stanie przedstawić mocną alternatywę dla koncepcji rodzinnego świętowania nagminnie importowanych z innych kręgów kulturowych. Możemy zaproponować całemu obszarowi Urzecza, i nie tylko,   imprezę o własnym, niebanalnym charakterze i klimacie. 

Projekt ten idealnie wpisuje się w deklarację władz samorządowych, dotyczącą URZECZA,  podpisaną podczas tegorocznego Flis Festiwalu. Nasz  projekt jest szeroki: zawiera elementy przyrodnicze i kulturowe. Promuje rzekę Wisłę oraz żywe elementy religijności i kultury ludowej. Posiada ogromny potencjał promocyjny dla regionu.

Uczestnicy projektu.

Właścicielem i wykonawcą projektu jest Fundacja Szerokie Wody.

Uczestnicy zadeklarowani:

Góra Kalwaria

Nadbrzeż  gm. Karczew

Gassy gm. Konstancin - Jeziorna

Ciszyca gm. Konstancin - Jeziorna

Wilanów

 

Uczestnicy potencjalni:

Do udziału zaprosimy wszystkie gminy z Urzecza:  Wawer, Otwock. 

Do uczestnictwa zachęcać będziemy parafie, zespoły, szkoły, stowarzyszenia.

 

Elementy  programowe projektu.

 

logo wydarzenia:

 

data: 

24.05.2015 (niedziela) – Procesja rzeczna

25.05.2015 (poniedziałek) – Biesiada  Zielonoświątkowa - Wilanów

 

trasa:

Góra Kalwaria – Nadbrzeż –Gassy- Ciszyca – Wawer  (Wisła)

transport:

Środkiem transportu będą łodzie tradycyjne w ilości 12-14 sztuk: galary, galarki, baty i pychówki, umajone i przyozdobione odświętnie przez uczestników.  

Dla gości i turystów został zarezerwowany duży  statek ( 80 osób) oraz stateczek (12 osób) dla prasy.

 

transport alternatywny:

Trasa procesji wiślanej   pozwala  na obecność   turystów wzdłuż brzegów- na rowerach podążających za procesją łodzi - zostanie opracowany opis imprezy z wyrysowaną trasą rowerową i samochodową

 

bezpieczeństwo:

Wszystkie jednostki wyposażone w przepisowe środki bezpieczeństwa i ratunkowe. O  bezpieczeństwo rejsu  zadba piaseczyński WOPR oraz jednostki OSP (Czernidła,  Karczew, Bielawa) oraz inne zaproszone

 

oprawa muzyczna:

Rejs z muzyką na pokładzie. Zespoły: Łurzycanki,  Powsinianie,  Sołtysi, Kalwarki,  Urzeczeni,  Wólkowianki,  Kuźnia

oprawa merytoryczna:

Przygotujemy wydanie zbioru opisów obyczajów, pieśni i przepisów kulinarnych opatrzonych logotypem „Zielone Świątki na Urzeczu”

wsparcie medialne:

Impreza jest widowiskowa, medialna. Zapewniony będzie statek dla dziennikarzy. Dobra oprawa tegorocznego święta i jego wyjątkowość zapewniły dobry oddźwięk w mediach internetowych.  Wymagane będzie standardowe wsparcie informacyjno-medialne: bilbordy, plakaty, ogłoszenia radiowe.  W ramach promocji przygotujemy wydanie zbioru opisów obyczajów, pieśni i przepisów kulinarnych opatrzonych logotypem „Zielone Świątki na Urzeczu”. Do 24.05.2015  przeprowadzimy cykl warsztatów: tanecznych, kulinarnych, śpiewaczych.

 

patronaty:

Burmistrzowie gmin nadwiślańskich: Konstancina-Jeziornej, Góry Kalwarii, Karczewa oraz dzielnic m.st. Warszawy: Wilanowa i Wawra.  O patronaty  poprosimy również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Etnograficzne, władze kościelne Diecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko- Praskiej.

 

lokalizacja poszczególnych wydarzeń 24.05.2015 (niedziela)

1. Góra Kalwaria (475,5 LB ostroga nad Wisłą) – 9.00-10.45  (STREFA ŚPIEWU i  STROJU)

a) msza polowa 

b) występy muzyczne zespołów  

c) konkurs na najlepiej ozdobioną łódź 

d) konkurs na najładniej ubraną  załogę łodzi

 

2. Nadbrzeż  gm. Karczew (486 PB) – 11.15 – 13.15 (STREFA SMAKU i PRZYSŁÓW)                                                          

a) Biesiada Łurzycka – degustacja: karczewskie wędliny, sytocha,  siuforek,  barszcz chrzanowo-buraczany, czarlotka  

b) warsztaty kulinarne    

 

3. Gassy gm. Konstancin - Jeziorna (490 LB) – 13.45-14.30 (STREFA SACRUM i NAUKI)

1) błogosławieństwo ks. Jacka Dzikowskiego  

2) prelekcja dr  Maurycego Stanaszka   

3)  Łowienie Ogórków  - Antoni Piełka

 

4. Ciszyca gm. Konstancin - Jeziorna (494 LB)– 15.00 – 17.00 (STREFA TAŃCA i ZWYCZAJÓW)

a) msza święta (polowa)

b) pokaz tańców ludowych: szot i olender

                                                                        

5. Miedzeszyn – Wieś (Łużyce) gm. Wawer –(504 PB)18.30- 20.00 (STREFA OBRZĘDÓW)

           a)   obrzędy  zielonoświątkowe 

           b)   wspólne śpiewanie  pieśni z Urzecza i piosenek flisackich

           c)    ognisko pożegnalne

 

lokalizacja poszczególnych wydarzeń 25.05.2015 (poniedziałek)

1. Wilanów (Plaża Wilanów) g.18-22

a) występy zespołów

b) degustacja potraw

c) wystawa fotografii i grafik

d) promocja książki dr. Maurycego Stanaszka  „Nadwiślańskie Urzecze”

e) kiermasz rękodzieła

 

Formy partycypacji Gmin

 

1. udział finansowy

2. udział rzeczowy - organizacja imprez w Górze Kalwarii, Nadbrzeżu, Gassach, Ciszycy, Wawrze, Wilanowie: ustawianie namiotów, sanitariaty, służba porządkowa.

3. wydelegowanie zespołów ludowych lub innych organizacji do uczestnictwa w rejsie

4. promocja wydarzenia na własnych portalach internetowych i w innych materiałach

5. wydelegowanie własnych jednostek zabezpieczenia WOPR i Straży Pożarnej 

6. sprzedaż biletów na statek wycieczkowy (80 osób) 

7. udział w organizacji warsztatów kulinarnych, śpiewaczych, tanecznych w okresie poprzedzającym.

8. promocja stroju wilanowskiego - poprzez uczestnictwo władz gminnych ubranych w elementy stroju

 

Przewidywane koszty i udział finansowy gmin.

 

Koszty indywidualne gmin:

1. Góra Kalwaria - nagłośnienie, prowadzenie, namiot, ochrona , sanitariaty, scena

2. Nadbrzeż - wynajem sal, catering, prowadzenie, ochrona

3. Gassy- namiot, sanitariaty

4. Ciszyca - nagłośnienie, animacja, logistyka

5. Wawer –nagłośnienie, zorganizowanie parkingu, namioty, catering

6. Wilanów (25maja-poniedziałek)- namiot, nagłośnienie, wystawa fotografii, wystawa grafik degustacja potraw

 

Koszty wspólne przedsięwzięcia:

1. wynajem łodzi

2. wynajem statku (100 osób)

3. wynajem statku prasowego (12 osób)

4. druki, gadgety, dyplomy, upominki

5. honoraria muzyków, animatorów

6. usługi PR (bilbordy, prasa, TV, radio)

7. zabezpieczenie WOPR

8. koordynacja

 

Patronaty  Burmistrzów

Realizowany przez Fundację Szerokie Wody projekt „Zielone Świątki na Urzeczu” w całości spełnia założenia " Deklaracji o współpracy w zakresie rozwoju turystyczno-kulturowego krainy Urzecza" podpisanej przez burmistrzów gmin nadwiślańskich: Konstancina-Jeziornej, Góry Kalwarii, Karczewa oraz dzielnic m.st. Warszawy: Wilanowa i Wawra. Projekt ten służy społecznościom lokalnym. Jest elementem promocji gmin w regionie i Polsce.   Fundacja Szerokie Wody zwraca się z prośbą o współpracę przy realizacji tego wydarzenia. Kasyno bez depozytu